โทรศัพท์: 02-1159-896


ระหว่างประเทศ: +66-2-1159-896

ที่อยู่:
79 ถนน ซอย สตรีวิทยา 2
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230